ประวัติ
     
เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2485 
      ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
       บิดา-มารดาชื่อนายที และนางจัน สวยงาม 
       ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 114/5 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
        สมรสกับนางบุญช่วย สวยงาม มีบุตรธิดารวม 2 คน 
        ประกอบอาชีพรับจ้างปั้นพระพุทธรูปและซ่อมบูรณะพระพุทธรูป 

 

 

      ผลงาน 

                    - งานบูรณะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งถูกไฟไหม้ เมื่อ พ.ศ. 2511 นำมาประกอบเป็นองค์พระขึ้นใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

                    - รูปปั้นเจ้าแม่จามเทวี ณ จังหวัดลำพูน

                    - รูปเหมือนท่านเจ้าคุณราชประสิทธิคุณ (ทิม) เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดราชธานี ปัจจุบันรูปเหมือนนี้ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงพ่อเป๋า วัดราชธานี อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

                    - อนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง เมืองเชลียง (อำเภอศรีสัชนาลัย) จังหวัดสุโขทัย สร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2526

                    นายบุญมา สวยงาม กล่าวถึงที่มาของผลงานศิลปหัตถกรรมการปั้นพระพุทธรูปดั้งเดิมว่าวัสดุที่ใช้นั้นใช้ดินนวล สมัยก่อนนั้นซื้อที่พรานนก เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกกันว่า ดินตาแกว่น ดินขาวนวลดูแล้วเหมือนดินปลวก เมื่อได้ศึกษาเรื่องธรรมชาติของเนื้อดินแล้วก็พยายามพัฒนาและทดลองปรับปรุงดินและประยุกต์ส่วนผสมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ใช้แกลบดำมาตำให้ละเอียด เป็นผงแล้วผสมกับดินและส่วนผสมต่างๆ สำหรับในส่วนของการปั้นเก็บผิว เก็บรายละเอียดก็ต้อใช้สีผึ้ง ที่เขาเคี่ยวและผสมแล้วมาปั้น การปั้นพระพุทธรูปนี้นายบุญมา ไม่ได้ศึกษามาจากที่ใด เพียงแต่มีความสนใจสังเกต จดจำและศึกษาโดยอาศัยไปขอเขาทำงานโดยไม่รับค่าจ้างนายบุญมา สวยงาม นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของจังหวัดสุโขทัย