ประวัติ
     
นายแฟง พรมเพ็ชร เกิดเมื่อเดือนยี่ พ.ศ. 2463 ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
        เป็นบุตรของนายแก่น และ นางกร พรมเพ็ชร 
        จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4ประกอบอาชีพทำนา 
        มีพี่น้องรวม 3 คน เป็นชาย 2 หญิง 1 สมรสกับนางสำเนียง พรมเพ็ชร
        มีบุตร-ธิดา รวม 9 คน (เสียชีวิต 1 คน) เป็นชาย 7 คน หญิง 1 คน

 

 

      ผลงาน 

          เดิมนายแฟง พรมเพ็ชร ประกอบอาชีพทำนา และเลี้ยงวัว ควาย ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้เริ่มทำเครื่องปั้นดินเผา ควบคู่ไปกับการทำนา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการได้พบเห็นลวดลายงดงามจากเศษซากโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่แตกหักหล่นอยู่ จึงได้จดจำและหัดปั้นเลียนแบบลวดลายนั้นๆ ในระยะแรกๆ จะปั้นพวกวัว ควาย และปั้นตามแบบของโบราณสถาน เช่น ลวดลายช่อฟ้า หน้าบัน สิงห์ ยักษ์ นาค ช้าง โคมไฟ หม้อ โอ่ง ไห ฯลฯ จนกระทั่งมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบเป็นอย่างมาก โดยได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ 

  • รางวัลเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยในการประกวดเครื่องสังคโลกในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2520

  • รางวัลดีเด่นในการประกวดเครื่องสังคโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 เป็นที่สนใจแก่ผู้สนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ผลงานของนายแฟง พรมเพ็ชร ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • รางวัลชมเชยในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยประเภทของที่ระลึกสำหรับ นักท่องเที่ยวประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ.2530

          ปัจจุบันนายแฟง พรมเพ็ชรถึงแก่กรรมแล้ว ผู้สืบทอดงานเครื่องสังคโลก คือ บุตรชายชื่อ นายสุเทพ พรมเพ็ชร และภริยานางสนอง พรมเพ็ชร ในนาม สุเทพสังคโลก ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย