พระสวรรค์วรนายก 
 
     พระครูสุวิชานวรวุฒิ (หลวงพ่อปี้ ทินโน)
 
     พระมงคลสุนทร (หลวงปู่โถม กัลยาโณ)
 
     ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี
 
     นางตี๋ เฮงสกุล
 
     นายโกมล คีมทอง
 
     นายนิมิตร ภูมิถาวร
 
     นายแฟง พรมเพ็ชร
 
     นายสุวรรณ นวลทรง
 
     นางทองเจือ สืบชมภู
 
     นายสำเนา จันทร์จรูญ
 
     นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ)
 
     นายสาธร โสรัจประสพสันติ
 
     นายประทีป สุขโสภา
 
     นายนิคม รายยวา
 
     นายพร้อม เฉียบแหลม
 
     นายบุญมา สวยงาม
 
     ร้อยตำรวจตรี วิจารณ์ พลฤทธิ์