การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดปราจีนบุรี
 
        1. รถยนต์ ใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง คือ 
            1.1 กรุงเทพฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่าน อ. องครักษ์ จ.นครนายก 
เข้าทางหลวงหมายเลข 33 แยกขวาที่สามแยกหนองชะอมตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 132 กม. 
หรือวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกเนินหอม ระยะทาง 136 กม. 
            1.2 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่าน
จ. นครนายก แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 164 กม.
            1.3 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 304 ผ่าน จ. ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง
หมายเลข 319 ผ่านอ.ศรีมหาโพธิ์  ระยะทาง 158 กม.

        2. รถโดยสารประจำทาง 
        มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) ทุกวันวันละ หลายเที่ยว มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ คือ 
            2.1 เส้นทางกรุงเทพฯ -หินกอง-นครนายก-ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง (กรุงเทพฯ -
นครนายก-ปราจีนบุรี) เที่ยวแรกเวลา 05.00 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น. 
รถโดยสารธรรมดา (กรุงเทพฯ -นครนายก-ปราจีนบุรี)เที่ยวแรกเวลา 04.45 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที 
เที่ยวสุดท้าย 19.30 น. ติคต่อ สอบถามรายละเอียดได้สถานีขนส่งสายเหนือ โทร. 272-5160, (รถธรรมดา) 
และโทร. 272-5299 (รถปรับอากาศ) 

ตารางการเดินรถทัวร์

ตารางการเดินรถตู้ปรับอากาศ  สายบ้านสร้าง    สายองครักษ์


        3. รถไฟ 
        ขบวนรถไฟโดยสารกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรีออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน 
ติดต่อสอบถามที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020
        ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ 
                อำเภอบ้านสร้าง 20 กม. อำเภอศรีมหาโพธิ 21 กม. 
                อำเภอกบินทร์บุรี 60 กม. อำเภอศรีมโหสถ 20 กม. 
                อำเภอประจันตคาม 30 กม. อำเภอนาดี 78 กม.
        ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
                นครนายก 29 กม. ฉะเชิงเทรา 76 กม.
                สระแก้ว 98 กม. ระยอง 186 กม.
                นครราชสีมา 194 กม. จันทบุรี 245 กม.

ตารางการเดินรถไฟ

การเดินทางภายในอำเภอเมือง  
        มีรถโดยสารประจำทาง สายรอบเมือง - ศูนย์ราชการใหม่ อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 7 บาท

.........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม |
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |