อัตราค่าบริการ                                   ราคา     90      บาท

                        ระยะเวลาในการเดินทาง                   2  ชั่วโมง

                    ติดต่อสอบถาม                            โทร  01-9468071 , อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

                        สถานที่ออก                                         กรุงเทพฯ  -  หลังห้างโรบินสัน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใต้ทางด่วน
                                                                                      

                                                                                    ปราจีนบุรี  -   ตรงช้ามศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 
                                                                                      

เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ

เที่ยวออกจากปราจีนบุรี

07.00            04.00
08.00            04.30
09.00            06.30
10.00            07.50
11.00            09.00
12.00            10.30
13.00            11.30
14.00            12.30
15.00            13.30
16.00            14.30
17.00            15.30
18.00            16.30

19.00

           18.30

20.00
  ( เฉพาะวันศุกร์ )


           19.00
    ( เฉพาะวันอาทิตย์ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม |
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |