ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี


 

ตราประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ผ้าประจำจังหวัด

 

   
     

 

ธงประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด
   

.........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยรามคำแหง |

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด