รถทัวร์ปรับอากาศ ( ป.1 )                 สายองครักษ์

                        อัตราค่าบริการ                                   ราคา     79      บาท

                        ระยะเวลาในการเดินทาง                   ประมาณ   2  ชั่วโมงครึ่ง

                        สถานที่ออก                                         กรุงเทพฯ  -  สถานีขนส่งสายเหนือ
                                                                                     สายตะวันออกเฉียงเหนือ ( หมอชิตใหม่ )

                                                                                    ปราจีนบุรี  -   สถานีขนส่งปราจีนบุรี

เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ

เที่ยวออกจากปราจีนบุรี

       05.50    05.10
       07.20    07.30
       08.40    09.10
       10.40    10.50
       12.40    11.50
       14.50    15.10
       16.20    17.30

.........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม |
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |