กำหนดเวลาการเดินรถสายตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย ( เที่ยวไป )

       

ขบวน

ธรรมดา
275

ธรรมดา
281

ชานเมือง
373

รวม
497

ธรรมดา
279

ธรรมดา
277

ชานเมือง
371

  สถานี

กรุงเทพฯ

เวลา 05.55 08.00 09.40 11.20 13.05 15.05 17.25
บ้านสร้าง   08.26 10.29 12.18 14.49 15.27 17.38 19.54
ปราจีนบุรี   09.03 10.54 12.45 15.23 15.52 18.03 20.20
ประจันตคาม   09.24 11.14   15.54 16.14 18.23  
กบินทร์บุรี   09.50 11.45   16.35 16.48 18.55  
อรัญประเทศ   11.40       18.30    

 

กำหนดเวลาการเดินรถสายตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย ( เที่ยวกลับ )

       

ขบวน

ชานเมือง
372

รวม
498

ธรรมดา
278

ธรรมดา
280

ธรรมดา
282

ชานเมือง
374

ชานเมือง
276

  สถานี

อรัญประเทศ

เวลา       06.30     13.35
กบินทร์บุรี     05.00 06.50 08.15 12.25   15.19
ประจันตคาม     05.37 07.20 08.41 12.55   15.52
ปราจีนบุรี   04.50 06.05 07.40 09.02 13.16 14.00 16.17
บ้านสร้าง   05.15 06.33 08.04 09.26 13.40 14.25 16.41
กรุงเทพฯ   08.00 10.10 10.40 11.50 16.10 17.00 19.55

ข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  พฤษภาคม 2543

.........................................................................................................
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
| เกี่ยวกับโครงการ | ผู้ร่วมสนับสนุน | สารสนเทศฯสาขาวิทยบริการฯ | สารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
สารบัญหลัก| ประวัติ แผนที่ | สภาพทั่วไป | สภาพทางสังคม | สภาพทางเศรษฐกิจ | การท่องเที่ยว | ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า | บุคคลดีเด่น | เอกสารอ่านเพิ่มเติม |
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา( ดรรชนีคำ) |