ดอกไม้ประจำจังหวัด

ชื่อดอกไม้ 
 
บัวหลวง (สีชมพู) 
 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
 
Nelumbo nucifera  Gaertn.
 
ชื่อสามัญ 
ปทุม ปัทมา  โกกระณต  โกกนุต
 
ลักษณะ 
 
ดอกสีชมพู ดอกตูมเรียวแหลม กลีบดอกชั้นเดียว 
คุณประโยชน์ เป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันดี ดอกสวย มีกลิ่นหอม นิยมใช้ในพิธีทางศาสนา แทบทุกส่วนของบัวหลวงใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น เหง้า หรือรากบัวซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าไหลบัว ใช้รับประทาน ใบใช้ห่อของแทนใบตอง ใบอ่อนใช้เป็นผักรับประทาน กลีบดอกใช้มวนบุหรี่ เกสรใช้เป็นสมุนไพร เช่น ยาหอมมักเข้าเกสรดอกบัวหลวง เมล็ดบัวใช้เป็นอาหาร