ตราประจำจังหวัด

        
พระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงประทับบนพระแท่นมนังศิลาบาตร ทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ราชอาณาจักรสุโขทัยในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองนานัปการ