ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
ประเพณีสรงน้ำโอยทาน
ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
ประเพณีกำฟ้า
ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว
ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อเมืองด้ง