การเล่นกลองยาวสุโขทัย

         กลองยาวสุโขทัยมีเอกลักษณ์ที่การตีกลองเป็นจังหวะถึง 12 จังหวะ 12 เพลง 12 บ้อม มีการเล่นโลดโผน คือ ใช้ศอก เข่า คาง ศีรษะ มีการโยนกลองขึ้นสู่อากาศ การลอยตัวโยนกลองโดยการต่อตัวแล้วโยนกลองขึ้นไปในอากาศ เพื่อโชว์ลีลาการละเล่น ซึ่งมิใช่ท่าประยุกต์ขึ้นมา แต่เป็นศิลปะของคนในสมัยโบราณ การเล่นกลองยาวนั้นก่อนแสดงจะมีการไหว้ครูและการโหมโรงไม้กลอง ต่อจากนั้นก็เป็นการแสดงหลายชุด เช่น รำเดี่ยวกลองชาย รำล้อกลองชายหญิง รำล้อกลองชาย รำหมู่กลองหญิง และรำหมู่กลองชายซึ่งเป็นการรำที่โลดโผน มีการเต้น มีการลงศอก เข่า คาง ศีรษะ ตีลอดแข้งลอดขา โยนกลองขึ้นสู่อากาศและลอยตัว เป็นการแสดงที่ประทับใจผู้ที่ได้ชมมาก