จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย ได้ 4 ทางคือ
 
          1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 สายคือ
  • ตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร

  • ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าจังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

          2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 936-3660, 936-3666

          นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. (055) 611-039 และบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 258-941,        258-647

          3. การเดินทางโดยรถไฟ

  • มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นจึงเดินทางต่อโดยรถประจำทางไปจังหวัดสุโขทัย อีก 59 กิโลเมตร

เที่ยวไป

ขบวน

ต้นทาง-ปลายทาง

ต้นทางออกเวลา

ถึงปลายทางเวลา

ธรรมดา กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 08.35 17.33
ธรรมดา(สปรินเตอร์) กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 10.55 16.45
ด่วนพิเศษ(สปรินเตอร์) กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 16.35 22.20
ธรรมดา กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 20.10 05.05
เร็ว กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 22.00 13.05

 

เที่ยวกลับ

ขบวน

ต้นทาง-ปลายทาง

ต้นทางออกเวลา

ถึงปลายทางเวลา

ธรรมดา พิษณุโลก-กรุงเทพฯ 19.00 04.15
ด่วนพิเศษ พิษณุโลก-กรุงเทพฯ 23.00 04.50
ธรรมดา พิษณุโลก-กรุงเทพฯ 06.05 14.35
ด่วนพิเศษ พิษณุโลก-กรุงเทพฯ 17.35 23.45
 
  • มีรถสปรินเตอร์ออกจากสถานีหัวลำโพงไปอำเภอสวรรคโลกทุกวัน
เที่ยวไป
ขบวน
ต้นทาง-ปลายทาง
ต้นทางออกเวลา
ถึงสวรรคโลก
ค่าโดยสาร 
(บาท)
สปรินเตอร์ กรุงเทพ-สวรรคโลก 23.10 น. 07.05 322 บาท

 

เที่ยวกลับ
ขบวน
ต้นทาง-ปลายทาง
ต้นทางออกเวลา
ถึงสวรรคโลก
ค่าโดยสาร 
(บาท)
สปรินเตอร์ สวรรคโลก-กรุงเทพ 07.40 น. 15.15 น. 372 บาท
 
ติดต่อรายละเอียดที่หน่วยประชาสัมพันธ์ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 0-2225-696

 

4.การเดินทางโดยเครื่องบิน

          บริษัทการบินไทยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน วันละ 4-5 เที่ยว จากนั้นจึงเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-280-0060, 02-628-2000 พิษณุโลก (055) 258-029, (055) 258-020 
( http://www.thaiair.com/schedule-rame.htm )

          3.2 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ มีเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ออกวันละ 1 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2229-3456 , 0-2535-2497-8 พิษณุโลก (055) 612448 
( http://www.bangkokair.com )
 

ตารางเวลาเที่ยวบิน (กรุงเทพ ฯ-สุโขทัย)
 
เที่ยวไป
วัน เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง

ทุกวัน

PG 600 09.20 น. 10.20 น.
จันทร์ พุธ พฤหัสบดี PG 620 12.00 น. 13.00 น.
ศุกร์ อาทิตย์      

 

เที่ยวกลับ
วัน เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง

ทุกวัน

PG 601 13.00 น. 14.00 น.