1.  เครื่องสังคโลก

                    2.  เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง

 

              
           1.  การละเล่นมังคละพื้นบ้านสุโขทัย

           2.  การเล่นกลองยาวสุโขทัย

           3.  ระบำสุโขทัย

           4.  ระบำศรีสัชนาลัย