เจดีย์ทรงระฆังของล้านนา เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมของสุโขทัย
    และเจดีย์ทรงปรางค์ของกรุงศรีอยุธยามาจากไหน? อย่างไร?