ไม่ปลอมจารึกพ่อขุนรามคำแหง : จากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์

 

50.JPG
50.JPG
51.JPG
51.JPG
52.JPG
52.JPG
54.JPG
54.JPG
55.JPG
55.JPG
56.JPG
56.JPG
57.JPG
57.JPG
58.JPG
58.JPG