ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (หลักที่ 1) ไม่มีปัญญาชนผู้ใดปลอมได้

 

72.JPG
72.JPG
73.JPG
73.JPG
74.JPG
74.JPG
75.JPG
75.JPG
76.JPG
76.JPG
77.JPG
77.JPG
78.JPG
78.JPG
79.JPG
79.JPG
80.JPG
80.JPG