รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองสุโขทัยเก่า
DSCN7989p.JPG
DSCN7989p.JPG
DSCN7990p.JPG
DSCN7990p.JPG
DSCN7991p.JPG
DSCN7991p.JPG
DSCN7992p.JPG
DSCN7992p.JPG
DSCN7993p.JPG
DSCN7993p.JPG
DSCN7994p.JPG
DSCN7994p.JPG
DSCN7995p.JPG
DSCN7995p.JPG
DSCN7996p.JPG
DSCN7996p.JPG
DSCN7997p.JPG
DSCN7997p.JPG
DSCN7998p.JPG
DSCN7998p.JPG
DSCN7999p.JPG
DSCN7999p.JPG
DSCN8000p.JPG
DSCN8000p.JPG
DSCN8001p.JPG
DSCN8001p.JPG
DSCN8002p.JPG
DSCN8002p.JPG
DSCN8003p.JPG
DSCN8003p.JPG
DSCN8004p.JPG
DSCN8004p.JPG
DSCN8005p.JPG
DSCN8005p.JPG
DSCN8006p.JPG
DSCN8006p.JPG
DSCN8007p.JPG
DSCN8007p.JPG
DSCN8008p.JPG
DSCN8008p.JPG
DSCN8009p.JPG
DSCN8009p.JPG
DSCN8010p.JPG
DSCN8010p.JPG
DSCN8011p.JPG
DSCN8011p.JPG
DSCN8012p.JPG
DSCN8012p.JPG
DSCN8013p.JPG
DSCN8013p.JPG