ปลาก้าง (ก้างพระร่วง)
         ลักษณะทั่วไปของปลาก้าง เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กไม่มีเกล็ด ลำตัวยาวเรียว ด้านข้างแบน หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้น มีหนวด 2 คู่ 
ตากลมโต ไม่มีครีบหลัง เนื้อของปลาชนิดนี้โปร่งแสงทำให้แลเห็นก้างได้อย่างชัดเจน เฉพาะส่วนหัวและกระเพาะอาหารทึบแสงถิ่นอาศัย พบตามแหล่งน้ำไหล บริเวณแนวร่มไม้ชายคา ในภาคเหนือพบที่จังหวัดสุโขทัย ภาคกลางพบที่จังหวัดนครนายก จันทบุรี และตราด ภาคใต้พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากินรวมเป็นฝูง กินแมลง ตัวอ่อนแมลง ลูกน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็ก ขนาดความยาวของปลาก้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ประโยชน์นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เพราะเป็นปลารักสงบไม่รบกวนปลาชนิดอื่นที่เลี้ยงอยู่ร่วมกันมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาแต่ก่อนว่า ครั้งหนึ่งพระร่วงเจ้าได้เสด็จประพาสแล้วชาวบ้านนำพระกระยาหารมาถวาย ซึ่งมีปลารวมอยู่ในพระกระยาหารนั้นด้วย พระร่วงเสวยปลานั้นแล้วทรงนำก้างปลาไปลอยน้ำแล้วตรัสว่า เจ้าก้างปลาตัวน้อยจงกลับมีชีวิตแล้วว่ายน้ำไปด้วยวาจาสิทธิ์ ก้างปลานั้นก็เลยกลายเป็นปลาชนิดหนึ่งแหวกว่ายอยู่ในกระแสน้ำและสืบพันธุ์มาตราบจนทุกวันนี้