ตั้งอยู่ภายในสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ริมถนนสายพิษณุโลก-สุโขทัย (ทางหลวงหมายเลข 12) เป็นอาคาร 2 ชั้นจัดแสดงพันธุ์ปลาที่อยู่ในวรรณคดีไทย โดยทางจังหวัดสุโขทัยจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ปลาขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่จะให้มีการจัดแสดงพันธุ์ปลาที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 และแล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ. 2539

          ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จำนวน 34 ชนิด มีปลาในวรรณคดีไทย เช่น ปลาน้ำผึ้ง ปลาแก้มช้ำ ปลาก้างพระร่วง ปลากา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลาสวยงาม เช่น ปลาตะเพียนทอง ปลากระทิงไฟ ปลากราย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาเสือตอ ที่เป็นปลาเศรษฐกิจก็มี เช่น ปลาค้าว ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลายี่สก ปลาหมอ เป็นต้น โดยจัดแสดงในตู้ มีคำอธิบายลักษณะ ถิ่นที่อยู่อาศัย ชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ปลาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

          เวลาเปิดบริการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม