ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นพิพิธภัณฑ์สังคโลก และศูนย์สาธิตหัตถกรรมเครื่องสังคโลก ดำเนินงานโดย คุณสมเดช พ่วงแผน และคุณประจวบ พ่วงแผน อาณาจักรพ่อกู สังคโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 อันเป็นวาระครบรอบ 700 ปี กำเนิดลายสือไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐ์ขึ้น 

          เครื่องสังคโลกสุโขทัยเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ทรงคุณค่าทั้งในรูปลักษณ์และแสดงถึงภูมิปัญญาไทยอันสูงส่ง ปัจจุบันเป็นศิลปวัตถุที่หายากยิ่ง มีผู้สนใจเสาะหาและซื้อขายกันในราคาสูง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์เครื่องถ้วยสังคโลกให้คงอยู่กับชาวสุโขทัย และส่งเสริมให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมเดช และคุณประจวบพ่วงแผน จึงได้ศึกษาเครื่องสังคโลก ตั้งแต่ลักษณะรูปแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ การเผา จนมีความรู้และสามารถทำเครื่องสังคโลกได้เหมือนเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย และริเริ่มสร้าง อาณาจักรพ่อกู สังคโลก ขึ้น เพื่อสืบสานการผลิตเครื่องสังคโลก ให้เป็นงานฝีมือและสินค้าไทยที่ทรงคุณค่า ทั้งยังจัดแสดงเครื่องสังคโลกสุโขทัย ที่บรรพบุรุษได้สะสมไว้ให้ผู้สนใจเข้าชม ในลักษณะพิพิธภัณฑ์เปิดโดยใช้เทคนิคแสงและเสียงประกอบการนำชม พิพิธภัณฑ์ในอาณาจักรพ่อกู สังคโลก นี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่จะบริจาคบำรุงโครงการตามกำลังศรัทธา