ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางกะปิ
เปิดฝึกอบรมอาชีพฟรี หลักสูตรระยะสั้น (80 และ 160 ชั่วโมง)
สำหรับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป
โทร.02369-2823-4
ย้ายไปอยู่ที่ พันทิพย์บางกะปิ ชั้น 4

ความเป็นมา
               ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คือศูนย์ฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นฝึกอาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ ตลอดจนนักศึกษาที่มีเวลาว่างจากการเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีงานทำ ผู้ที่มีเวลาว่างจากงานประจำ หรือผู้ที่ต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมแนวทางอาชีพใหม่ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะที่ว่างเว้นจากการเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ว่างเว้นจากงานประจำ หรือผู้ที่ยังมิได้ประกอบอาชีพใดๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัดบริการวิชาชีพแก่สังคมขึ้นภายใต้หน่วยงานชื่อ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โดยให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0214 และอาคารศิลาบาตร ชั้นล่าง เป็นสถานที่ฝึกอาชีพ โดยมีบุคลากรจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร และได้เริ่มเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ย้ายที่ทำการแล้ว เมื่อ 16 ก.พ. 2556)

แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร 2 (มีนบุรี)
สมัครฟรี ! เรียนฟรี ! จบแล้วมีวุฒิบัตรให้

หลักฐานการสมัครเรียน

1.  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

2.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

หมายเหตุ : กรุณาเก็บบัตรเหลืองไว้เพื่อนำมารับวุฒิบัตร

ที่ตั้ง ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรทัพท์ 0-2540-4375-6

การเดินทางรถโดยสารที่วิ่งผ่าน

-          รถเมล์ สาย 26,27,58,96,131,113,514,151,502

-          รถสองแถวเคหะรามคำแหง, คู้ขวา, คลองเจ๊ก, ร่มเกล้า , ปฐวิกรณ์

-          รถตู้ สายปากเกร็ด ,สายรังสิต ,สายคลองเจ๊ก ,สายคู้ขวา

หมายเหตุ : รถโดยสารที่วิ่งผ่าน พอเป็นสังเขป

หลักสูตรวิชาที่เปิดอบรม และตารางเรียน        ดาว์นโหลดด้านล่าง..!!

http://203.155.220.117:8080/BMAWWW/upload/module_cms/title_cms/file_fc1f2c95a09df21ce1e4b451c1022b5d.pdf

  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้อ่านออกเขียนได้
3. มีความประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่น่ารังเกียจ
5. มีความตั้งใจที่จะเรียนอย่างแท้จริง

หลักฐานการรับสมัคร 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  (รับใบสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
สนใจติดต่อได้ที่
พันทิพย์บางกะปิ ชั้น 4
 
  วิชาที่เปิดฝึกอบรม
1.
ซ่อมโทรศัพท์มือถือ


2.ซ่อมคอมพิวเตอร์

3.นวดแผนไทย

4.อาหารคาว,เบเกอรี่ และอาหารว่าง

5.จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง


6.เทคนิคการตัดซอยผม


7.ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

8.เพ้นท์เล็บ,ต่อเล็บอะครีลิค

9.ถักเชือกเมคราเม่

10.ร้อยลูกปัดและคริสตัล

11.ซ่อมผ้าและเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า
12.เทคนิคการนวดหน้าและสปาหน้า
13.เสริมสวย
14.ตัดผมชาย
15.ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
16.สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี


17.ช่างทำรองเท้า และกระเป๋าสตรี

18.แกะสลักผักและผลไม้

19.ดอกไม้ใยบัว
20.งานผ้าบาติก

21.ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
22.กรอบรูป และกัดลายกระจก

ตารางการอบรม

จันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-14.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30-15.30 น.

1.ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
2.ซ่อมคอมพิวเตอร์
3.นวดแผนไทย
4.อาหารคาว,เบเกอรี่ และอาหารว่าง
5.ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
6.เพ้นท์เล็บ,ต่อเล็บอะครีลิค
7.ร้อยลูกปัดและคริสตัล
8.เสริมสวย
9.ตัดผมชาย
1
0.ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
1
1.สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี (แพทเทิร์น)
12.จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง
13.เทคนิคการตัดซอยผม
14.นวดแผนไทย ระดับ 2
1
5.ถักเชือกเมคราเม่
1
6.ซ่อมผ้าและเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า
1
7.เทคนิคการนวดหน้าและสปาหน้า

 
1.ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
2.ซ่อมคอมพิวเตอร์
3.นวดแผนไทย
4.อาหารคาว,เบเกอรี่ และอาหารว่าง
5.ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
6.เพ้นท์เล็บ,ต่อเล็บอะครีลิค
7.ร้อยลูกปัดและคริสตัล
8.เสริมสวย
9.ตัดผมชาย
1
0.ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
1
1สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี (แพทเทิร์น)
12.งานผ้าบาติก
13.ช่างทำรองเท้า และกระเป๋าสตรี
14
.แกะสลักผักและผลไม้
15.ดอกไม้ใยบัว
1
6.ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
1
7.กรอบรูป และกัดลายกระจก