นักศึกษาพรีดีกรี เรียนก่อนจบก่อน

น้องเมย์สมัครเรียนระบบพรีดีกรีมาสามปีแล้ว(จบ ม.3)สะสมหน่วยกิตไปได้ 127 หน่วยกิต
(เหลืออีก 9 หน่วยกิตก็จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี) ปัจจุบันจบ ม.6
สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติคณะนิติศาสตร์
ล่าสุด(19 มี.ค.57)น้องเมย์สำเร็จการศึกษาในเทอม 1/56 นี้แล้วครับด้วยวัยเพียง 18 ปีเท่านั้น
น้องและเพื่อนยังมีจิตอาสาให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนหรือการวางแผนการศึกษาปรึกษาได้ที
https://www.facebook.com/PreDegreePoliticLaw?fref=pb&hc_location=profile_browser

 
ดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรหรือแผนการศึกษา(อยู่ในระเบียบการสมัครฯ)

**รับสมัคร น.ศ.ใหม่ภาค1/58 **
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางออนไลน์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  16 มี.ค.- 6 ก.ค. 58
http://www.iregis.ru.ac.th

รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่ ม.รามคำแหงหัวหมาก และศูนย์ต่างจังหวัด
22-25 พ.ค. 58 และ 27 มิ.ย. - 6 ก.ค. 58
(ทั้งพรีดีกรีและภาคปกติที่รามคำแหงหัวหมาก
สอบถามรายละเอียดที่ 023108614-24 วันเวลาราชการ)

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน

                                                 ระบบการเรียน Pre - degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  Pre-degree News 2556
"ทับทิบ"
อัญรินทร์สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ม.รามฯ (เรียนระบบ Pre-degree)
ชีวิตในรั้วรามฯ ของนักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวง"เปาวลี พรพิมล"
สิริพิชญ์  สินมา จากโพสต์ทูเดย์  22 พ.ย. 2554

       
 
Movie#1

Movie#2
   
Movie#3

Movie#4
 
 
เรียนรามฯ  ได้อะไรมากกว่าที่คิด
 
    >>รามฯ ของเรา 1   >>รามฯ ยามค่ำ
>>บรรยากาศในวันสำเร็จการศึกษา
วิทยา ธนาฤกษ์มงคล : webmaster >>