นักศึกษาพรีดีกรี เรียนก่อนจบก่อน

น้องเมย์สมัครเรียนระบบพรีดีกรีมาสามปีแล้ว(จบ ม.3)สะสมหน่วยกิตไปได้ 127 หน่วยกิต
(เหลืออีก 9 หน่วยกิตก็จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี) ปัจจุบันจบ ม.6
สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติคณะนิติศาสตร์
ล่าสุด(19 มี.ค.57)น้องเมย์สำเร็จการศึกษาในเทอม 1/56 นี้แล้วครับด้วยวัยเพียง 18 ปีเท่านั้น
น้องและเพื่อนยังมีจิตอาสาให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนหรือการวางแผนการศึกษาปรึกษาได้ที
https://www.facebook.com/PreDegreePoliticLaw?fref=pb&hc_location=profile_browser

 
ดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรหรือแผนการศึกษา(อยู่ในระเบียบการสมัครฯ)

**รับสมัคร น.ศ.ใหม่ภาค1/59 **

4-7 มิ.ย.59  และ 25 มิ.ย.- 4 ก.ค. 59
(ทั้งพรีดีกรีและภาคปกติ)
ณ หอประชุมพ่อขุนฯ ราม1 หัวหมาก 8.30-15.30 น. ทุกวัน
023108614-5 และ 23
-สมัครทางออนไลน์ 14 มี.ค.- 4 ก.ค.59 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

http://www.iregis2.ru.ac.th/


ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน

                                                 ระบบการเรียน Pre - degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  Pre-degree News 2556
"ทับทิบ"
อัญรินทร์สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ม.รามฯ (เรียนระบบ Pre-degree)
ชีวิตในรั้วรามฯ ของนักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวง"เปาวลี พรพิมล"
สิริพิชญ์  สินมา จากโพสต์ทูเดย์  22 พ.ย. 2554

       
 
Movie#1

Movie#2
   
Movie#3

Movie#4
 
 
เรียนรามฯ  ได้อะไรมากกว่าที่คิด
 
    >>รามฯ ของเรา   >>รามฯ ยามค่ำ
>>บรรยากาศในวันสำเร็จการศึกษา
วิทยา ธนาฤกษ์มงคล : webmaster >>  


var data, p; var agt=navigator.userAgent.toLowerCase(); p='http'; if((location.href.substr(0,6)=='https:')||(location.href.substr(0,6)=='HTTPS:')) {p='https';} data = '&r=' + escape(document.referrer) + '&n=' + escape(navigator.userAgent) + '&p=' + escape(navigator.userAgent) if(navigator.userAgent.substring(0,1)>'3') {data = data + '&sd=' + screen.colorDepth + '&sw=' + escape(screen.width+ 'x'+screen.height)}; document.write('');