นักศึกษาพรีดีกรี เรียนก่อนจบก่อน

นางสาวนลินี พุมนวน มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ เรียน ม.ปลาย จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานเขตบางกะปิ พร้อมกับเรียนคณะนิติศาสตร์ ของ ม.รามคำแหง ในระบบ Pre-degree ควบคู่กัน
เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติคณะนิติฯ
เทียบโอนหน่วยกิตตอนเรียนพรีดีกรีเข้ามาแล้วเรียนต่อจบครบตามหลักสูตรใช้เวลาอีก 1 เทอม ประมาณ 9 หน่วยกิต ก็สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี

 
ดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรหรือแผนการศึกษา(อยู่ในระเบียบการสมัครฯ)

**รับสมัคร น.ศ.ใหม่ภาค1/2561 **
ดูรายละเอียด

สอบถาม 023108614-24
                                                 ระบบการเรียน Pre - degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2560
  Pre-degree 2560
"ทับทิบ"
อัญรินทร์สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ม.รามฯ (เรียนระบบ Pre-degree)
ชีวิตในรั้วรามฯ ของนักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวง"เปาวลี พรพิมล"
สิริพิชญ์  สินมา จากโพสต์ทูเดย์  22 พ.ย. 2554

   
   
 
Movie#1

Movie#2
   
Movie#3

Movie#4
 
 
เรียนรามฯ  ได้อะไรมากกว่าที่คิด
 
    >>รามฯ ของเรา   >>รามฯ ยามค่ำ
>>บรรยากาศในวันสำเร็จการศึกษา
วิทยา ธนาฤกษ์มงคล : webmaster >>  


var data, p; var agt=navigator.userAgent.toLowerCase(); p='http'; if((location.href.substr(0,6)=='https:')||(location.href.substr(0,6)=='HTTPS:')) {p='https';} data = '&r=' + escape(document.referrer) + '&n=' + escape(navigator.userAgent) + '&p=' + escape(navigator.userAgent) if(navigator.userAgent.substring(0,1)>'3') {data = data + '&sd=' + screen.colorDepth + '&sw=' + escape(screen.width+ 'x'+screen.height)}; document.write('');