สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 24 ปีที่ 46

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/59  (รับเฉพาะส่วนกลาง)
1ก.ย.-21พ.ย. (สมัครทางเว็บ)
18-21พ.ย. (รับสมัครที่ ม.ราม1)

**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่าย
**บรรยายสดและย้อนหลัง
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)
-------------------------------------------------- 
RU Channelเผยแพร่สื่อการศึกษาฯ   รอบรั้วรามฯ
--------------------------------------------------
**ตารางสอบไล่ (จะรับได้ก่อนเริ่มการสอบประมาณ2สัปดาห์)
**บัตรนักศึกษาสูญหาย
**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**การประกาศผลสอบ
--------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
**ตารางเรียนและวันสอบสำหรับปี1
**ตารางเรียนและวันสอบไล่ ปี1/59  สอบไล่ 20 ต.ค.- 8 พ.ย. 2559
**ปฏิทินการศึกษา 1/2559
**ปฏิทินการศึกษา www.ru.ac.th
**ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า 1/59 เหลือทางออนไลน์ 15 ก.ค.-24 ส.ค.
**บอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**e-testing
**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**ชมรมและกลุ่มต่างๆ ของ ม.ร.
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียนรามฯ
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**เรียนฟรี 5A
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
รวมภาพบัณฑิตรามฯ
อัลบั้มภาพช่วงสอบ 1/57 #1 #2
อัลบั้มชีวิตในรั้วรามฯ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 6
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 5
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 4
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 3
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 2
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 1

webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล