สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 50 ปีที่ 46


   สอบไล่เทอม 2/2559 เริ่ม 19 มี.ค. - 7 เม.ย. 2560
**ตารางสอบไล่ เทอม2/2559 เริ่มรับ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
**บัตรนักศึกษาสูญหายหรือลืม
**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**การประกาศผลสอบ
-------------------------------------------------

**ปฏิทินการศึกษา 
2+ซัมเมอร์/59    1/60
**ตารางเรียนและวันเวลาสอบ (ม.ร.30)
**ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน2559  20-23 เมษายน 2560
**บอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา ทำได้เทอมละ 1 ครั้ง  เทอม 2/2559
**ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษารามคำแหง 150บาท/ปี
--------------------------------------------------

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/60  (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**หลักสูตรคณะต่างๆ
**ค่าใช้จ่าย
**บรรยายสดและย้อนหลัง
--------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
**การผ่อนผันทหาร
**
ปฏิทินการศึกษา www.ru.ac.th
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**e-testing
**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
**RAM3000 สหกิจศึกษา
**ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**ชมรมและกลุ่มต่างๆ ของ ม.ร.
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียนรามฯ
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**เรียนฟรี 5A
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
รวมภาพบัณฑิตรามฯ
อัลบั้มภาพช่วงสอบ 1/57 #1 #2
อัลบั้มชีวิตในรั้วรามฯ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  


  

หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 6
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 5
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 4
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 3
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 2
หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 1

webmaster : วิทยา ธนาฤกษ์มงคล